BIP

STANDARD MALOLETNICH OSIR2024

baner badania wody

serwis kapielowy logo


segregacja odpadow

 

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo

giganci siatkowki

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

24 września 2021 w ramach weekendu z Giganci Siatkówki w hali sportowej przy Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu rozegrany zostanie mecz pomiędzy Galatasaray Stambuł a Gwardią Wrocław. Wcześniej na parkiecie wystąpi MUKS Ziemia Milicka vs NLO SMS PZPS Spała. A wszystko to w ramach finału rozrywek "TAURON Młodzi Giganci Siatkówki". Bilet całodniowy na wszystkie te wydarzenia w cenie 50 zł do nabycia w kasie krytej pływalni "milickaFala". Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy

giganci milicz 2021

Zgodnie z obowiązującymi decyzjami rządu od czerwca br obiekty sportowe mogły wznowić działalność, choć wciąż jeszcze w reżimie sanitarnym. W bieżącym okresie zdecydowaliśmy się uruchomić miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli wraz z brodzikiem na terenie kąpieliska Karłów, a na ten czas pozostawić zamkniętą pływalnię „milickaFALA”.

informacja o przerwie technologicznej 2021

Od dziś, środy 25 sierpnia Kryta Pływalnia „milickaFALA” po przerwie wznawia swoją działalność. Wciąż jednak będą obowiązywały ograniczenia i zmienione zasady funkcjonowania. – „Chcemy znów móc zaprosić wszystkich do skorzystania z pełnej oferty Krytej Pływalni "milickaFALA”. Wiemy, że wiele osób czekało na ten dzień z taką samą niecierpliwością jak my. Nastał właśnie ten czas. Od 25 sierpnia do 5 września „milickaFALA” będzie otwarta w godzinach 13:00 - 21:00. Zaś od 6 września wraz z powrotem dzieci do szkół i zajęć lekcji pływania na obiekcie, pływalnia będzie już czynna od 8:00 do 21:00 w dni nauki szkolnej, w pozostałe dni od 11:00 do 21:00 – mówi Jacek Biernat, prezes Zarządu spółki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miliczu.

Na terenie obiektu obowiązywać jednak będzie szereg ograniczeń wynikających z zaleceń i obostrzeń GIS: Najważnieszymi z nich są limity osób, i tak na terenie pływalni, jednocześnie będzie mogło przebywać 80 osób co stanowi 75% obłożenia,

Limit 6 osób będzie obowiązywał w saunach – suchej i parowej. Z sauny będzie można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:30, a w weekendy – 12:00-20:30.

W pomieszczeniach siłowni cardio i sali fitness jednocześnie będzie mogło trenować maksymalnie 12 osób czyli 1 osoba na 10m2.  Na tę chwilę, do limitu osób nie uwzględnia się osób w pełni zaszczepionych.

Dziś ruszają zapisy do IX Biegu Karpia. Klikając w poniższy banerek, zostaniesz przekierowany na stronę, gdzie dokonasz zapisu i zapoznasz się z regulaminem imprezy. Bieg odbędzie się w niedzielę 12 września 2021 roku o godz. 10.00, ze startem i metą na Kąpielisku Karłów, z profesjonalnym pomiarem czasu, atrakcyjnymi nagrodami i pakietami startowymi oraz poczęstunkiem regeneracyjnym dla wszystkich uczestników. Zapraszamy nie tylko biegaczy ale również całe rodziny, gdyż dla najmłodszych będzie zorganizowany "Bieg Karpika". Poprzez zapisy online trwające do 8 września należy dokonać płatności za pakiet startowy w wysokości 40 zł. Ci z Państwa, którzy nie dokonają zgłoszenia poprzez stronę internetową, będą mogli jeszcze wziąć udział i zapisać się w dniu zawodów rano w biurze zawodów. Wówczas opłata startowa wynosić jednak będzie 60 zł. Uczestnicy "Biegu Karpika", dzieci i młodzież do lat 18 nie ponoszą opłat startowych. Jednak za udział w biegu otrzymają medal NIESPODZIANKĘ! Dzieci nie obowiązuje rejestracja online.

banerekBK BK2021

Organizatorami imprezy sportowo-rekreacyjnej jest Gmina Milicz i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miliczu. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących tego wydarzenia można uzyskać pod numerem telefonu 516048988 w godzinach urzędowania biura sekretariatu OSiR tj. 9:00 - 14:00. CZEKAMY NA WASZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

TRASA2 BK2021

Rozpoczynamy zapisy do IX edycji biegu "Tropem Wilczym". Jak co roku OSiR w Miliczu znalazł się w gronie organizatorów imprezy sportowej poświęconej pamięci "Żołnierzy Niezłomnych", która wyjątkowo w bieżącym roku odbędzie się w okresie letnim tj.15 sierpnia 2021.
Jak co roku mamy dla uczestników dwie trasy: krótsza - dla upamiętnienia daty złapania ostatniego "Wyklętego" (1963r.), oraz dłuższa - ku pamięci naszego lokalnego "Niezłomnego" Antoniego Ptaka.

trasaTW2021 1     trasaTW2021 2


Start i meta, biuro zawodów (czynne w dniu imprezy tj. 15 sierpnia 2021r w godz 8.00- 9.30) - Kąpielisko Karłów ul. Poprzeczna 13b 56-300 Milicz. Wpisowe dla każdego uczestnika biegu 40 zł płatne gotówką w biurze zawodów. Opłata zawiera: medal okolicznościowy, koszulkę oraz posiłek.
Jeżeli chcesz wziąć udział, kliknij w poniższy banerek, tam można dokonać zapisów, zapoznać się z regulaminem oraz pobrać niezbędne formularze itp. Przydzielono nam 150 pakietów startowych, dlatego warto się pospieszyć gdyż decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowych informacji będziemy udzielać na bieżąco na naszych portalach internetowych oraz pod nr tel. 516 048 988. Zapraszamy do udziału w zawodach !!!

banerek zapisyTW 2021

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)

sprzedaży nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w miejscowości Milicz,
woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 10/6 AM 15 o powierzchni 5 665 m2
KW WR1M/00027796/3
oznaczonej symbolem: US1- tereny usług sportu i rekreacji


Licytacja odbędzie się:
5 sierpnia 2021 roku (czwartek) o godz. 8.00

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 432 000 zł. netto ( słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych netto) plus 23% VAT od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 43 200 zł. (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 3 sierpnia 2021r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001.
3. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1000,00 zł. ( słownie: tysiąc złotych )
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
5. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
6. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
7. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
8. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
9. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
10. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
11. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
12. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
13. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

 

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)

sprzedaży nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w miejscowości Milicz,
woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 10/3 AM 15 o powierzchni 5 000 m2
KW WR1M/00027796/3
oznaczonej symbolem: US1- tereny usług sportu i rekreacji


Licytacja odbędzie się:
9 sierpnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 8.00

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 574 000 zł. netto ( słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych netto) plus 23% VAT od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 57 400 zł. (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 6 sierpnia 2021r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001.
3. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1000,00 zł. ( słownie: tysiąc złotych )
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
5. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
6. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
7. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
8. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
9. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
10. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
11. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
12. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
13. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

 

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)

sprzedaży nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w miejscowości Milicz,
woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 10/7 AM 15 o powierzchni 5 000 m2
KW WR1M/00027796/3
oznaczonej symbolem: US1- tereny usług sportu i rekreacji


Licytacja odbędzie się:
11 sierpnia 2021 roku (środa) o godz. 8.00

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 382 000 zł. netto ( słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych netto) plus 23% VAT od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 38 200 zł. (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001.
3. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1000,00 zł. ( słownie: tysiąc złotych )
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
5. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
6. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
7. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
8. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
9. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
10. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
11. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
12. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
13. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

Podzial dzialek ul

Po blisko trzech latach przywracamy działalność Kąpieliska Karłów. W sobotę 26 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego obiektu. Swoją obecnością udziału w uroczystości, zaszczycili włodarze miasta i gminy Milicz: Pan Burmistrz - Piotr Lech wraz ze swoim zastępcą Panem Łukaszem Rokitą, Starota Powiatu Milickiego - Sławomir Strzelecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki OSiR - Pan mecenas Andrzej Wożniak, Przewodniczący Rady Miejskiej i radni Rady Miejskiej w Miliczu, ksiądz proboszcz pafarii pw. św Anny w Miliczu, przedstawiciele firm budowlanych, wykonujących prace na terenie kąpieliska - Piotr Skiba i Andrzej Jóżwik z firmy Aspekt oraz inni zaproszeni goście. Oczywiście w roli gospodarza wystąpił i wszystkich powitał Prezes Zarządu Spółki OSiR - Jacek Biernat wraz z kierownikiem Andrzejem Kubiakiem, prowadzącym całą uroczystość.

 foto1

banerKarlow2021 3

Obok oficjalnego otwarcia organizatorzy przygotowali wiele atrakcji towarzyszących. W ramach uroczystości zorganizowano imprezy sportowo-rekreacyjne.
1. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza gminy Milicz
2. Turniej Tenisa stołowego o Puchar Prezesa OSiRu w Miliczu
3. Turniej Piłki Plażowej
4. Rajd rowerowy pod hasłem: " Karłów zawsze po drodze"
Na aktywnie biorących udział w konkurencjach czekał poczęstunek, a dla w dzieci darmowe dmuchańce. 

Na szerszą relację fotograficzną zapraszam na strone fb - milickaFALA

cennik2 KARLOW2021

logo milicz

 logo poziome plywalnia

plywalnia

Logo OK

pgk dolina baryczy logo

 ****************************

TV pow mil

Aktywnie po dolinie Baryczy

 

autobus iskra3

 

GALEN2015

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ

BSMILICZ

NADLESNICTWO MILICZ LOGOTYP
logo ARTZBYT Milicz
tarczynski d
logo BOSS
logo km maszynybudowlane
ipad
sadzikdajczman rowery
1 baner kajaki

logo uzrodla
milicz na sportowo