BIP

 certyfikat EURO Renoma 2014aleja gwiazd logo
ACM logo2013
ASMILICZ
mojapogoda

Aktualności

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY GRAFFITI

tkaczykJeden z najlepszych w Polsce aerografów - Sebastian Tkaczyk "Setka", przyjedzie do Milicza poprowadzić warsztaty (nieodpłatne dla chętnych). Jego pasją jest artystyczne malowanie na ścianach, pojazdach, blachach, płótnach oraz innych powierzchniach wszelakiej maści. Zapraszamy na pierwsze spotkanie, w środę, 10 września o godz. 15:00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Szczegóły na plakacie.

 

zielona warsztaty plakat

Tak w dzień przed rozpoczęciem warsztatów z mistrzem wygląda ściana pod przyszłe graffiti - z niecierpliwością czekamy na efekt prac. Zapraszamy wszystkich chętnych.

zielona tuz przed grafitti

SENIORZY NA FALI

Gmina Milicz w ramach programu Seniorzy – wartość naszej gminy organizuje bezpłatne lekcje pływania dla seniorów powyżej 60. roku życia. Zajęcia prowadzone będą przez instruktora – Leszka Żubera – na krytej pływalni Milicka Fala we wtorki i czwartki w godz. od 6.30- do 7.15, ale istnieje możliwość zorganizowania ich także w godzinach popołudniowych. Zapisy odbywają się w kasie na pływalni Milicka Fala, tel. 71 38 43 740.


Więcej informacji na temat programu Seniorzy – wartość naszej gminy można znaleźć na stronie: www. milicz.pl w zakładce Seniorzy wartość naszej gminy.

Stanowisko Zarządu OSiR sp. z o.o. w/s. środków finansowych na korzystanie z obiektów sportowych przez Kluby i Stowarzyszenia sportowe

Milicz dn. 01.09.2014

Rada Miejska w Miliczu

     dot. Stanowisko Zarządu OSiR sp. z o.o. w/s. środków finansowych na korzystanie z obiektów sportowych
przez Kluby i Stowarzyszenia sportowe.

       Zarząd OSiR sp. zo.o. w Miliczu wyraża głębokie zaniepokojenie dotychczasowym brakiem działań Rady Miejskiej w Miliczu mającym na celu zabezpieczenie środków finansowych na korzystanie z obiektów sportowych, będących własnością bądź w zarządzie spółki, przez kluby i stowarzyszenia sportowe.
       17 lipca 2014r. Zarząd spółki złożył do Rady Miejskiej w Miliczu wniosek o przeznaczenie w budżecie Gminy Milicz środków na korzystanie z obiektów sportowych przez kluby i stowarzyszenia w okresie od 01.września do 31.grudnia 2014r. W wysokości 368 418,00zł. Do wniosku załączono szczegółowe rozliczenie wykorzystania z budżetu Gminy przez OSiR sp. z o.o. środków otrzymanych w pierwszym półroczu 2014r.
        W okresie od złożenia pisma do dnia dzisiejszego odbyły się dwa posiedzenia Rady Miejskiej w dniach 30.07. i 21.08.2014r i na żadnej z nich sprawa przeznaczenia środków finansowych na korzystanie z obiektów sportowych nie była poruszona.
        Rada Miejska podczas obrad sesji na której uchwalony był budżet Gminy Milicz na rok 2014, 30 grudnia 2013r, wzięła odpowiedzialność na siebie co do przeznaczenia środków na korzystanie z obiektów sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe (wypowiedź radnej H. Smolińskiej 1h05min oraz 3h01min 35sek. - nagranie obrad sesji na stronie www.milicz.pl, zakładka BIP oraz Przewodniczącego Komisji Budżetowej Andrzeja Nestoruka na posiedzeniu komisji Budżetu w dn. 30.12.2013r.-47 min), z których jasno wynika, że Rada Miejska będzie po wykorzystaniu przyznanych środków( w budżecie na rok 2014 z proponowanej przez Burmistrza Gminy Milicz kwoty 750 000zł Rada Miejska przyznała 180 000zł z zastrzeżeniem że to środki na pierwszy kwartał) sukcesywnie przeznaczała środki na korzystanie z obiektów sportowych. Tak też się stało po piśmie zarządu spółki i prezesów klubów i stowarzyszeń sportowych do Rady Miejskiej 12 lutego br.  Rada miejska przyznała kolejne 120 000zł. Nie zrozumiałym dla zarządu jest brak reakcji Rady na pismo z dnia 17.lipca br.
         Przytoczeni wyżej radni w swoich wypowiedziach używali argumentacji iż takie reglamentowanie środków służyć ma „dopingowaniu” burmistrza do rozwiązania spółki zgodnie z uchwałą jaką podjęła rada Miejska w dn. 12.grudnia 2013r. W przedmiocie rozwiązania spółki OSiR sp. zo.o. Pragnę przypomnieć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 18.lipca 2014r. wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały z dn. 12.grudnia 2013r. Nr L/243/2013 w przedmiocie rozwiązania Spółki OSiR sp. z o.o. w Miliczu.
          Zgodnie z obecnym stanem prawnym spółka OSiR prowadzi normalną statutową działalność i nie ma żadnych podstaw mówienia o jej rozwiązaniu bądź jej likwidacji. Przypomnę również, że nie jest to pierwsza uchwała Rady Miejskiej, która została zakwestionowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. 3 czerwca 2014r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Miliczu w sprawie zmiany umowy spółki.
           Wyrok ten w punkcie pierwszym stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały a w uzasadnieniu stwierdza cyt. „Rada, podejmując zaskarżoną uchwałę przekroczyła kompetencje o których mowa w atr. 18 ust. 2 pkt 2 U.S.G. dopuszczając się również istotnego naruszenia prawa art.12 ust.4 ustawy o gospodarce komunalnej”
           Zarząd OSiR sp. z o.o. apeluje do Rady Miejskiej o odrzucenie negatywnego postrzegania spółki i merytorycznych decyzji związanych z zabezpieczeniem środków finansowych w budżecie gminy na korzystanie z obiektów sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Sytuacja jest nagląca – od 1 września nie ma środków na wyżej wymienioną działalność. Zatem zwracam się do Rady Miejskiej o wywiązanie się z podjętych zobowiązań i zabezpieczenie w budżecie Gminy Milicz przedmiotowych środków.

Prezes Zarządu
Sławomir Jachimowski

Milicka Strefa Kibica Siatkówki podczas Dożynek Gminnych Milicz 2014

Termin tegorocznych dożynek gminnych, 30 sierpnia, zbiegł się z uroczystością otwarcia Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn. Organizatorzy Święta Plonów postanowili utworzyć podczas dożynkowej imprezy "MILICKĄ STREFĘ KIBICA SIATKÓWKI". Jej przygotowaniem zajmuje się FUNDACJA ALEJA GWIAZD SIATKÓWKI. Szczegóły funkcjonowania strefy i  atrakcji dla kibiców poznamy w najbliższym, piątkowym  numerze "Tygodnika Milickiego".

Milicka Strefa Siatkowki 2014

logo milicz   aleja gwiazd logo    Logo OK   logo osirmilicz   tygodnikm

Stanowisko Burmistrza Gminy Milicz w sprawie zamknięcia kąpieliska na KarłowieUważam, że kąpielisko na Karłowie powinno służyć mieszkańcom i należy je gruntownie zmodernizować. Przygotowywaliśmy się do tej inwestycji i w 2012 roku został wykonany Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Studium Wykonawcze dla inwestycji pn: „Przebudowa kąpieliska Karłów”.

Jednak 15 listopada 2013 roku radni Rady Miejskiej odmówili finansowania działalności i modernizacji kąpieliska. Wygłaszali wtedy m.in. takie opinie:

Halina Smolińska: „Będę głosowała przeciwko.”

Damian Stachowiak: „Z tej starszej czterdziestoletniej zabawki można zrezygnować, a mieszkańcy sobie poradzą. (...) Po prostu trzeba to sprzedać.”

Ryszard Ochowicz: „Bo może to jest krok w dobrym kierunku, aby pozbyć się...”
 
Nie wyobrażam sobie Milicza bez otwartego basenu. Gmina jest przygotowana do procesu inwestycyjnego. Ponowne uruchomienie kąpieliska na Karłowie jest możliwe w przyszłym roku – konieczna jest zmiana decyzji Rady, albo zmiana radnych.

                                                                                  Paweł Wybierała
Burmistrz Gminy Milicz

 

Komplet dokumentów, materiały informacyjne i pełne nagrania z sesji dostępne są na stronie internetowej www.milicz.pl

DLACZEGO ZAMKNIĘTO KĄPIELISKO KARŁÓW

W nawiązaniu do Stanowiska Burmistrza Gminy Milicz w sprawie zamknięcia kąpieliska na Karłowie
zachęcamy do obejrzenia filmu pt. „Dlaczego zamknięto kąpielisko na Karłowie”.

POWODY ZAMKNIĘCIA KĄPIELISKA KARŁÓW


materiał źródłowy: www.milicz.pl

Uchwała Rady Miejskiej o likwidacji OSiR-u wstrzymana przez WSA

temidaWojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z 18 lipca br., uchwalonym na posiedzeniu w sprawie skargi Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu nakazał wstrzymanie wykonywania uchwały Rady Miejskiej nr L/243/2013 z 12 grudnia 2013 r. dot. rozwiązania Spółki OSiR w Miliczu. W uzasadnieniu WSA podał, że podstawową przesłanką wstrzymania wykonania ww. uchwały jest wykazanie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. „Faktyczna likwidacja spółki jest niewątpliwie czynnością trudno odwracalną oraz skutkować może koniecznością poniesienia przez stronę skarżącą wysokich kosztów związanych z tym procesem.

Postanowienie wraz uzasadnieniem są dostępne do wglądu poniżej.

Czytaj więcej: Uchwała Rady Miejskiej o likwidacji OSiR-u wstrzymana przez WSA

logo milicz

logo poziome plywalnia
plywalnia

Logo OK

banerslupy2014

tygodnikm

cit2013

 

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ

- BANK SPÓŁDZIELCZY w MILICZU
- PHU ART ZBYT Sp. J
- TARCZYŃSKI S.A.
- EDYTA i TOMASZ DEFRATYKA
- AUTO CZĘŚCI WSZEWILKI
- BOSS TRAKTORKI JAPOŃSKIE
- KM MASZYNY BUDOWLANE
- PM "MILIAN" AUTO HANDEL
- MIROSŁAW i JACEK FICEK
- DARIUSZ ŁAWNICZAK

- MAŁGORZATA SADZIK
- APTEKA POD ZŁOTĄ WAGĄ
- PW PADEWSCY
- APTEKA LORFARM
- AGENCJA REKLAMOWA RAMAYAN
- PHU MILPLAST
- LEKSUS BIURO RACHUNKOWO-PRAWNE

milicz na sportowo